Sự hài hước bắt nguồn từ... trường đại học
CTV Diễm Lưu 05/13/2018 02:30 PM
Đôi khi phân loại các trường đại học đơn giản chỉ là việc phân ra có hay không có sân hoặc thiết kế nhà vệ sinh,...

Việt Nam có hàng trăm trường đại học và bạn ngây ngất không biết nên phân lại chúng ra như thế nào thì bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đơn giản hóa những việc này với cách phân loại nhanh nhất, đặc trưng nhất cũng là... hài hước nhất.

Ừm, đơn giản là trường bình dân và trường của "con đại gia".
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Phi giới tính.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Câu chuyện mọi sinh viên đều muốn biết.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
"Nón tặc" luôn lộng hành mọi lúc mọi nơi.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Toilet cũng là câu chuyện hài hước của trường đại học.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Bạn thực sự muốn điều gì?
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Ăn diện hay không cũng phụ thuộc bạn học ở trường nào.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Đôi khi học đại học đơn giản chỉ là muốn tốt nghiệp trước cái đã.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Đừng tin quảng cáo.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Cái này cũng thế.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Ngủ ngon ở những trường này không hề... dễ.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Thang máy nhiều cũng khổ mà.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Chỉ cần nhìn quần áo cũng biết học trường nào.
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi
Nếu bạn học trong top 4 này thực sự bạn rất "may mắn".
Ảnh: Facebook Sài Gòn của tôi

 

 

Author: CTV Diễm Lưu

News day