Near : New Orleans

SANG NHÀ HÀNG Á CHÂU

Một nhà hàng Á Đông cần sang lại vì chủ di chuyển tiểu bang khác. Nhà hàng ở thành phố Plano – Vị trí thuận lợi (giữa Xa lộ 75 và 190 (Cityline) – Rộng 1,800 Sq/ft. Rent $4,500.00/1 tháng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: (682) 240-2166 hoặc (210) 882-8805

Contact Information


682-240-2166

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks