Near : Seattle

Cần Người (Khu Hongkong)

Một công ty đang cần 2 nhân viên bán hàng tại Khu Hongkong Dallas và 2 nhân viên bán hàng tại khu thuơng mại Asia Time Square_ Grand prairie. 7 ngày từ 10:00 am - 07:00 pm, hay part time. Muốn biết thêm chi tiết liên lạc 682-246-8772 | 817-703- 7240

Contact Information


682-246-8772

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks