Near : Austin

Cần người giữ trẻ

Dallas, TX. Cần người có kinh nghiệm 40T-62T, thương yêu trẻ con, sạch sẽ, biết nấu ăn, giữ bé trai 14 tháng. Ở lại, bao ăn ở. $1400/tháng.

Contact Information


Lan

469-630-2021

Other listing you may also be interested in

Nhận giữ trẻ tại nhà, nhà gần Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách khoảng 5 phút. Số phone (512) 965-9290. Read more
1 month ago
512-965-9290
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks