The Charity Gala Dinner-Concert-Dance

Happy Valley
5495 Jimmy Carter Blvd, Ste C, Norcross, Georgia 30093
Aug 11 6:00 PM

Description

Gây quỹ giúp: Homeless tại Hoa Kỳ, mổ mắt cườm, người già neo đơn, trẻ em mồ côi nghèo, khuyết tật & xây nhà tình thương cho những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam

All other TX - Dallas / Fort Worth events

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks