Đại Hội Trực Thăng Kỳ III - Cánh Bằng Viễn Xứ

Nhà Hàng Thanh Thanh
2515 E Arkansas Ln 150, Arlington, TX 76010
Aug 30 4:00 PM

Description

Đại Hội Trực Thăng Kỳ III sẽ được tổ chức tại Dallas, Texas vào 3 ngày: - Tiền phi lúc 4g chiều ngày thứ sáu ngày 30-8-2019 - Đại hội lúc 6g chiều thứ bảy ngày 31-8-2019 - Hậu phi lúc 9g sáng chúa nhật 1-9-2019

All other TX - Dallas / Fort Worth events

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks