Near : Austin

Tiệm đông khách, Cần nhiều thợ.

Cần Thợ Dip, Bột và Tay Chân Nước. Income Tiệm ở khu mỹ trắng sang Dallas rất đông khách. khách có học thức, tip cao. Chủ và thợ vui vẻ hoà đồng. Xin gọi số (770) 371- 4657 -Julie để biết thêm Thông tin.

Contact Information


Julie

7703714657

Other listing you may also be interested in

Tiệm đông khách cần nhiều thợ nail nữ gấp. Tiệm đối diện chợ Hana @Parmer & Metric. Xin liên lạc (512) 576-3398 hay (512) 614-0999. Read more
3 weeks ago
512-576-3398
Hooky Nail, vùng South Austin (cách chợ Mỹ Thành 25 phút). Cần thợ nam, nữ. Tiệm đóng cửa Chúa nhật. Xin vui lòng liên hệ Anh (512) 632-7129 Read more
4 weeks ago
512-632-7129
Cần thợ chân tay nước cókinh nghiệm (nữ only). Tiệm giá cao, khách sang, chủ không lấy turn. Không có người nhà làm chung. Xin liên lạc (512) 970-0013. Read more
2 months ago
512-970-0013
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks