Near : Austin

Tiệm đông khách, Cần nhiều thợ.

Cần Thợ Dip, Bột và Tay Chân Nước. Income Tiệm ở khu mỹ trắng sang Dallas rất đông khách. khách có học thức, tip cao. Chủ và thợ vui vẻ hoà đồng. Xin gọi số (770) 371- 4657 -Julie để biết thêm Thông tin.

Contact Information


Julie

7703714657

Other listing you may also be interested in

Hooky Nail, vùng South Austin (cách chợ Mỹ Thành 25 phút). Cần thợ nam, nữ. Tiệm đóng cửa Chúa nhật. Xin vui lòng liên hệ Anh (512) 632-7129 Read more
5 days ago
512-632-7129
Cần thợ chân tay nước cókinh nghiệm (nữ only). Tiệm giá cao, khách sang, chủ không lấy turn. Không có người nhà làm chung. Xin liên lạc (512) 970-0013. Read more
4 weeks ago
512-970-0013
Cần thợ nail biết làm P&W và chân tay nước và wax. Khu Mỹ trắng, tip hậu, chỗ làm thoải mái. Bao lương 700 – 1000/tuần. Read more
2 months ago
443-670-4111
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks