Near : Dallas / Fort Worth

Nhân viên Chạy Bàn - Saigon Block

Saigon Block cần tuyển dụng nhân viên Chạy Bàn, có kinh nghiệm, làm việc toàn thời gian hay bán thời gian. Liên lạc: 214-575-6400

Contact Information


214-575-6400

2150 Arapaho Rd, Richardson, TX 75081

Other listing you may also be interested in

Nhà Hàng McKinney cần thợ nấu, cắt rau cải, và cashier. Trả lương hậu. Phone liên lạc 972-529-9555 or 972-832-8428 (Nancy) Read more
4 months ago
972-529-9555
Nhà hàng cần một thợ chính và một thợ phụ. Xin liên lạc Kim (Peter): (817)808-1066 Read more
4 months ago
817-808-1066
Nhà Hàng Chinese ở McKinney cần người delivery và một người assistant manager. Trả lương hậu. Good pay. Số phone liên lạc: 972-529-9555 or 972-832-8428 (Nancy) Read more
4 months ago
972-529-9555
Nhà hàng Ramen Joy đông khách cần người chạy bàn nam nữ có kinh nghiệm, biết tiếng Anh. Chủ vui vẻ và làm việc hoà đồng. Nhà hàng cũng cần thợ phụ xào nấu trong bếp. Điạ chỉ 2500 Highway 121, South Bedford, TX 76021 Read more
9 months ago
469-803-1904
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks