Near : Dallas / Fort Worth

Nhà hàng Ramen Joy Restaurant cần người

Nhà hàng Ramen Joy đông khách cần người chạy bàn nam nữ có kinh nghiệm, biết tiếng Anh. Chủ vui vẻ và làm việc hoà đồng. Nhà hàng cũng cần thợ phụ xào nấu trong bếp. Điạ chỉ 2500 Highway 121, South Bedford, TX 76021

Contact Information


Ling

469-803-1904

2500 Hwy 121, Bedford, TX 76021

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks