Near : Dallas / Fort Worth

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

7 months ago
Cần tuyển người để phụ công việc nhà hàng gấp, exit 227 Slaughter lane. Cần một người đứng bếp chuyên phụ trách May pho. Cần người đứng bếp chuyên xào nấu và các món khác. Cần một người đứng lo việc trong bếp cắt rau cải thịt và khâu chuẩn bị. Lương sẽ thoả thuận. Gọi chị Cheryl 512-576-1960 hoặc anh Tin 512-363-3983.

Contact Information


Cheryl

512-576-1960

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks