Near : Dallas / Fort Worth

Hong Kong Market Place tuyển nhân viên

Hong Kong Market Place tuyển nhân viên tại 2 địa điểm Grand Prarie và Dallas: Phòng Hàng Khô Phòng Rau Cải Phòng Hải Sản Phòng Thâu Ngân

Contact Information


Chị Tâm hoặc Chị Huyền

972-437-9888

Other listing you may also be interested in

CẦN NGƯỜI – JOB OPENING 99 Ranch Market in Frisco Address: 9292 Warren Parkway, Suite 200 Frisco, TX 75035 Open Positions: Thâu ngân viên/Người nhận hàng/Thợ quầy thịt Thợ làm bánh, Thợ trang trí bánh Read more
8 months ago
972-786-6418
Một công ty đang cần 2 nhân viên bán hàng tại Khu Hongkong Dallas và 2 nhân viên Read more
10 months ago
682-246-8772
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks