Near : Dallas / Fort Worth

Đất Thánh

Bán 1 lô lớn Đất Mộ trong Sacred Heart Cemetery ở 3900 Rowlett Road, Garland, TX 75088. Lô này dùng cho hai người (năm song song) Đặc biệt để bia đứng cao 1 mét từ đất lên. Hội Thánh đã giúp cho giáo dân có nơi an nghỉ khang trang và rẻ hơn các nơi khác rất nhiều

Contact Information


Teresa Nguyen

469-648-7570

teresa_nguyen_09@yahoo.com

3900 Rowlett Road, Garland, TX 75088

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks