Near : Dallas / Fort Worth

Công ty quốc tế cần tuyển thợ có kinh nghiệm về xây dựng và hàn

Nộp đơn trực tiếp không qua công ty tìm người, làm fulltime tại Carrollton Texas. Biết Anh/Việt, lương từ $14 đến $18/ giờ. Email tới hr@contrinexusa.com hoặc gọi số (972) 685-3010.

Contact Information


972-685-3010

hr@contrinexusa.com

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks