Near : Dallas / Fort Worth

Cho thuê phòng

$ 375
Phòng rộng cho thuê - Có phòng chứa đồ riêng biệt - Gần chợ Hongkong Dallas. Giá $375/1 tháng. Không phải trả điện nước (All bill paid). Xin liên lạc (972) 971- 9517 hoặc (580) 279-4444

Contact Information


972-971-9517

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks