Near : Dallas / Fort Worth

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG KHAI THUẾ

Cần tuyển nhân viên có kinh nghiệm về khai thuế cá nhân và thương mại. Phải có 5 năm kinh nghiệm hoặc hơn về khai thuế và phải rành về luật thuế vụ. Vui lòng gửi resume về rand@dfw.accountants or lan@taxseasons.pro

Contact Information


Other listing you may also be interested in

Cần một người nam làm văn phòng lương hậu xin liên lạc: Cô Lê: 214-534-6063 Read more
6 months ago
214-534-6063
Looking for someone that is able to prepare individual and business tax returns. - Must have 5 year Read more
8 months ago
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks