Near : Seattle

CẦN THỢ & SANG TIỆM NAIL

Tiệm ở trong shopping Walmart. Có nhiều khách walk-in và trả tiền mặt. Có 8 ghế và 8 bàn. Rộng 1,400sqft. Rất xinh xắn. Tiệm có nhiều triển vọng. Giá cả dễ thương lượng. Vì không có người trông coi cần bán gấp. Xin liên lạc (512) 589-9506.

Contact Information


512-589-9506

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks