Near : Austin

CẦN THỢ NAIL

editor
editor
2 months ago
Cần thợ chân tay nước cókinh nghiệm (nữ only). Tiệm giá cao, khách sang, chủ không lấy turn. Không có người nhà làm chung. Xin liên lạc (512) 970-0013.

Contact Information


512-970-0013

Other listing you may also be interested in

Cần sang tiệm nail vì không có người trông coi. Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng, tip cao. Có khách hẹn nhiều (Cedar Park). Giá cả phải chăng không cao. Xin liên lạc với Stephanie. Read more
3 weeks ago
512-363-7669
Cần thợ nail biết làm bột và SNS. Lương bảo đảm hoặc nếu cần bao lương. Khu mỹ trắng, tiệm miền South. Read more
3 weeks ago
512-320-5488
Tiệm đông khách cần nhiều thợ nail nữ gấp. Tiệm đối diện chợ Hana @Parmer & Metric. Xin liên lạc (512) 576-3398 hay (512) 614-0999. Read more
2 months ago
512-576-3398
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks