Near : Dallas / Fort Worth

Cần nhân viên Medical Assistant thông thạo Anh-Việt

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
5 months ago
Văn phòng Bác sĩ ở Allen TX cần nhân viên Medical Assistant thông thạo Anh-Việt. Văn phòng sẽ nhận sinh viên còn đang học Medical Assistance cho chương trình Extership, và sẽ giao việc nếu thích hợp sau khi thực tập (training).

Contact Information


214-509-3623

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks