Near : Dallas / Fort Worth

Cần người phụ việc nhà

Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên.

Contact Information


972-999-7342

Other listing you may also be interested in

Cần người giúp chăm sóc người già $1,700.00/1 tháng. Xin liên lạc 214-566-5672... Read more
1 year ago
214-566-5672
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks