Near : Dallas / Fort Worth

Cần người phụ việc nhà

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
5 months ago
Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên.

Contact Information


972-999-7342

Other listing you may also be interested in

Cần một người đến nhà lo cho một bà cụ (đi và đứng vẫn còn được) và phụ việc nhà. Lương từ $1,400.00 trở lên. Read more
5 months ago
972-999-7342
Cần người giúp chăm sóc người già $1,700.00/1 tháng. Xin liên lạc 214-566-5672... Read more
12 months ago
214-566-5672
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks