Near : Austin

CẦN NGƯỜI NẤU BẾP, TIẾPVIÊN, CHẠY BÀN NHÀ HÀNG NHẬT

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
3 months ago
Nhà hàng Nhật tại Dallas cần thợ nấu bếp – tiếp viên và chạy bàn –

Contact Information


714-987-0620

Other listing you may also be interested in

Cần tuyển người để phụ công việc nhà hàng gấp, exit 227 Slaughter lane. Cần một người đứng bếp chuyên phụ trách May pho. Cần người đứng bếp chuyên xào nấu và các món khác. Cần một người đứng lo việc trong bếp cắt rau cải thịt và khâu chuẩn bị. Lương Read more
3 weeks ago
512-576-1960
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks