Near : New York

CẦN NGƯỜI CẮT THỊT

Bao Nguoi Viet
Bao Nguoi Viet
1 year ago
Cần hai nhân viên khỏe mạnh phục vụ hàng thịt và hải sản. Điều kiện dễ dàng không cần kinh nghiệm. Công ty có Sư phụ người Việt Nam để hướng dẫn để trở thành chuyên nghiệp thành nghề nghiệp lâu dài. Liên lạc tiếng Anh: Mr. Ken: 972-905- 1688 Tiếng Việt: Mr. Kim: 678-599-3689

Contact Information


Kim

678-599-3689

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks