Near : Dallas / Fort Worth

Cần Bán Cơ Sở Thương Mại

$ 300,000
Cần bán cơ sở thương mại 2,280 Ft2, địa điểm trên đường Lavon (mặt tiền) gần downtown Garland, giá $300,000; Hiện đang dùng làm văn phòng và nhà kho.

Contact Information


Peter Tran

469-231-8077

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks