Trung Tâm Nhà Việt - Vietnamese Civic Center

Suggest An Edit
    No ratings yet

Description

Mục Đích và Chủ Trương Trung Tâm Nhà Việt được thành lập với tính cách vô vụ lợi trong mục đích bảo tồn văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán ngàn năm của người Việt Nam. Hiện nay, Nhà Việt có trên 4000 sách VN để phục vụ đọc giả. Đồng thời là một cơ quan để đáp ứng nhu cầu cần thiết về mặt xã hội, y tế cho đồng hương có lợi tức thấp cần sự giúp đở. Đây cũng là một nơi quản bá sức mạnh của tập thể ngưới Việt tại hải ngoại trong tinh thần tương thân tương trợ lẩn nhau.


Be the first to review
Select your rating
mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks