Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó
Vana 05/17/2017 12:00 PM
Bạn không thể đòi hỏi một người phụ nữ giỏi giang, hoàn hảo ở mọi lĩnh vực. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó: Dù phũ nhưng thật!

Mọi cô gái đều không thể bao gồm những mảnh ghép hoàn thiện. Trên đời không ai là hoàn hảo cả. Khi bạn chọn cô gái của cuộc đời mình, bạn phải chấp nhận cả mặt được và không của cô ấy. Bạn yêu cô ấy là bạn cảm thông cho cô ấy, là bạn yêu thương mọi điều của cô ấy. Và quan trọng hơn cả mỗi lựa chọn đều bắt bạn phải trả một cái giá nhất định. Nhưng dù muốn hay không hãy dành tất cả những gì bạn có để trân trọng cô ấy.

Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn
Ảnh: soha.vn

 

Đã quyết định chọn lựa thì hãy trân trọng bạn nhé.

Author: Vana

News day