Khác biệt hài hước khi sinh con đầu và con thứ
Kiều Ảnh 03/22/2018 06:00 PM
Dù tình yêu thương của mẹ dành cho con vẫn không hề thay đổi nhưng sinh con lần đầu và lần hai luôn có nhiều khác biệt.
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV
Ảnh: Boredpanda/VOV

 

Đôi khi nuôi con cũng là một chuỗi hài hước nối dài.

Author: Kiều Ảnh

News day