Attractions

Last update : 28 Nov 2018

The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza

Address: 411 Elm St, Dallas, TX 75202

Phone: 214-747-6660

Website: www.jfk.org

Bảo Tàng Sixth Floor ở Dealey Plaza nằm bên đường Houston và đường Elm từ lâu đã nổi tiếng với vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Chính tại tầng 6 tòa nhà này, Lee Harvey Oswald được cho là đã nã phát súng lịch sử. Giờ đây tòa nhà trở thành một bảo tàng 6 tầng, một điểm tham quan ấn tượng ghi lại cuộc đời, công việc và cái chết bi thương của Kennedy. Triển lãm ở đây mô tả chi tiết chiến dịch tranh cử vào năm 1960 của ông, những di sản và ảnh hưởng của ông qua những thước phim, hình ảnh và di vật của ông. Với cùng chủ đề, John F. Kennedy Memorial được xây năm 1970 cũng tưởng nhớ đến vị tổng thống bạc mệnh.

Hours of operation and admission fees:
Dealey Plaza – free to visit and explore at any time
Sixth Floor Museum  - Open Tuesday-Sunday from 10 am - 6 pm, Monday 12pm - 6pm.

Admission: adults ($16); seniors ($14); youth ages 6-18 ($13), kids 5 and younger are free

Vinacircle’s recommendation: Unless you want to see the museum, Dealey plaza is a free and wonderful place to visit. You can directly see the sixth floor museum from the plaza and Kennedy Memorial and take photos of the street where President Kennedy was assassinated. 

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks