Attractions

Last update : 28 Nov 2018

Dallas Museum of Art

Address: 1717 N Harwood St, Dallas, TX 75201

Phone: 214-922-1200

Website: www.dma.org

Dallas Museum of Art là một viện bảo tàng lâu đời đã được thành lập từ năm 1903. Bảo tàng chứa tổng cộng hơn 24,000 tác phẩm trên khắp nước Mỹ và toàn thế giới, từ những di chỉ khảo cổ cho đến những tác phẩm đương đại. Các hiện vật tiêu biểu ở đây gồm bộ sưu tập từ các nước Địa Trung Hải như Ai Cập, Hy lạp và La Mã, từ Châu Âu thế kỉ 16 đến 19 với điển hình là các sáng tác của Claude Monet, các nghệ sĩ đương đại như Jackson Pollock và hơn 50,000 ấn phẩm liên quan đến nghệ thuật ở trong thư viện của bảo tàng. Một triển lãm nghệ thuật khác cũng rất đáng chú ý là bộ sưu tập của Wendy and Emery Reves được trưng bày trong một công trình phục chế Reves Villa. Những tác phẩm hội họa ấn tượng, các tấm thảm cổ, đồ sứ Trung Quốc, các món nội thất đầu thời Phục hưng và Châu Âu thế kỉ 17 đều được có mặt ở đây.

 

Hours of operation and admission fees:

Opens Tuesday-Sunday 11 am - 5 pm

Closes Mondays, Thanksgiving Day, Christmas and New Year’s Day

Admission to general exhibit is FREE

 

Late Night tickets (third Fridays 6 pm – midnight):

Public ($10); Students with valid ID ($5); DMA members (Free); Children 11 and under (Free)

 

Second Thursdays with a Twist (second Thursdays 5 pm – 9 pm):

Public ($5); DMA members (Free); Children 11 and under (Free)

 

Special Exhibition Admission:

Adult ($16); Seniors 65+ ($14); Military ($14); Students with valid ID ($12); DMA members (Free); Children 11 and under (Free)

 

Vinacircle’s recommendations: The best place to park is the underground parking garage, which costs $10 per car.  Due to the extensive collections and free admission, we recommend avoid trying to see the whole museum in one day if you can. Select one to a few exhibits to see each visit.  When you are hungry, walk across the street to Klyde Warren Park, where you can find food trucks with all types of cuisines.

mockup

Convenient, Entertaining, Informative Available on Mobile App!

  • Articles
  • Classified Ads
  • Local Business Directory
  • Local Events
  • Food and Drinks